Đại Phước

Sort By:  

Dinh Thự Ven Sông Swanbay – Swan City

For Sale
$550,000 - Residential, Villa

Sài Gòn năng động nhưng chật hẹp và khói bụi. Sống giữa Sài Gòn, có lúc tưởng chừng sở hữu ngôi nhà phố, biệt thự…

More Details
520 Sqm 4 Bedrooms 4 Bathrooms 1 Garage